OCMW Schilde
 

Sociaal stookoliefonds

Recht op een stookoliepremie?

Gebruikt u één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen?

·         Huisbrandolie

·         Verwarmingspetroleum ( type c )

·         Bulkpropaangas

Wie komt in aanmerking?

·         Categorie 1: personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte –en invaliditeitsverzekering. ( OMNIO-statuut, WIGW,… )

·         Categorie 2: personen met een begrensd inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 persoon ten laste.

·         Categorie 3: personen met schuldenoverlast.

Personen die in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling zijn en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Bedrag stookoliepremie?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

Levering dient te gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen de 14 cent en de 20 cent per liter.

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingstoelage van €210.

Opgelet: aanvraag indienen binnen de 60 dagen na levering van de stookolie.

 

Welke documenten moet u voorleggen?

-          Identiteitskaart;

-          Leveringsfactuur of –bon;

-          Bij appartementenblok: een attest van de eigenaar/beheerder dat vermeld over hoeveel appartementen de stookolie verdeeld wordt;

-          Voor cat.3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

-     Eventueel een volmacht van de persoon voor wie je de aanvraag komt doen.

AANVRAGEN:
De Sociale Dienst is bereikbaar:
Elke werdag van 8.30 tot 12.00uur.
In de namiddag enkel telefonisch of op afspraak.
E-maill:
socialedienst@ocmwschilde.be

Contactpersonen:

Diensthoofd Sociale Dienst:
Jannick Exsteens
Tel: 03/383.62.18

Maatschappelijk werkers:
Hermine Vandenbergh
Tel: 03/340.42.02

Leen Van Hecke
Tel: 03/340.42.03

Anja Verswijvel
Tel: 03/340.42.04

Yorick Michielsen
Tel: 03/340.42.04

 

 

 

 

 

 Printer Friendly