OCMW Schilde
 

Sociaal-pedagogische toelage

VOOR WIE:

Moeders die thuis een zwaar fysiek of mentaal gehandicapt kind verzorgen en opvoeden kunnen van het OCMW van Schilde een toelage krijgen.

- Met " moeder " wordt gelijkgesteld: de persoon die thuis persoonlijk de genoemde kinderen verzorgt en opvoedt.

- Met " kind " wordt bedoeld: leeftijd op 1 januari 2015 jonger dan 21 jaar.

- Met " zwaar fysiek of mentaal gehandicapt" wordt bedoeld  min.66 % invaliditeit. ( 9  punten )

BEDRAG:

De sociaal-pedagogische toelage bedraagt 189,85 euro.
Gaan de kinderen in kwestie niet naar school, dan voorziet het OCMW een bijkomende toelage van 113,90 euro.

HOE AANVRAGEN:

De invaliditeit moet blijken uit een attest dat het kind minstens 66% gehandicapt is. Dit kan bv zijn: een attest van verhoogde kinderbijslag of een erkenning van de Federale overheidsdienst sociale zekerheid

De aanvraagformulieren kan u bij het OCMW verkrijgen.

Uw schriftelijke aanvraag, met de nodige bewijzen, dient u te bezorgen vóór 5 december 2015 aan het OCMW van Schilde ( Sociaal Huis ), Turnhoutsebaan 67, 2970 SCHILDE.


MEER INFO: OCMW SCHILDE, Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde Tel: 03/383.62.18 elke werkdag van 8.30 u.tot 12.00 u.Printer Friendly