OCMW Schilde
 

Toelagen voor mindervaliden ouder dan 21 jaar

Reglement toelage voor mindervaliden

 

Voorwaarden

·        U woont in Schilde. U verblijft of permanent, of ’s avonds of enkel tijdens het weekend thuis

 

·        U bent ouder dan 21 jaar

 

·        U heeft een invaliditeit van minstens 66%

of een vermindering zelfredzaamheid van ten minste 9 punten

of een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3

 

·        Inkomstenvoorwaarden:

o   U bent alleenstaande of samenwonend met echtgeno(o)t(e)/ partner:

uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan 16.743,70€ (te verhogen met 3099,72€ per persoon ten laste)

(gezin= u, uw echtgeno(o)te  of partner en niet werkende kinderen)

o   U woont als meerderjarige mindervalide persoon in bij andere personen dan uw echtgeno(o)t(e)/partner en uw belastbaar inkomen is niet hoger dan 16.743,70€

o   U heeft een collectieve schuldenregeling

 

U heeft geen recht op deze toelage wanneer u, uw echtgeno(o)t(e)/partner meerdere onroerende eigendommen bezit.

Uitkeringen van FOD (personen met een handicap) worden niet mee verrekend; andere niet-belastbare uitkeringen worden evenmin mee verrekend (zoals bijv. kinderbijslag)

 

Bedrag

Toelage mindervalide 66% of vanaf 9 punten:       € 160,10 p.p.

Toelage mindervalide 80% of vanaf 12 punten:     € 266,66 p.p.

   

Aanvraag toelage

·        Neem contact op met onze sociale dienst tijdens de openingsuren elke werkdag van 8u30 tot 12u of maak een telefonische afspraak op het nummer 03/383.62.18

·        U bezorgt het OCMW een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, voorzien van de nodige bijlagen

·        Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst behandelt uw aanvraag en informeert u over de beslissing

 

Gelieve mee te brengen:

·        identiteitskaart

·        meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting

·        een geldig attest van invaliditeit van minstens 66% of een vermindering zelfredzaamheid van ten minste 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3

·        voor personen in collectieve schuldenregeling: een attest van de schuldbemiddelaar.

 Printer Friendly

Gerelateerde bestanden
BestandToelagen