OCMW Schilde
 

Onthaalouders
 
.VOOR WIE ?

De opvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 3 jaar tijdens de dag en voor 3 tot 12-jarigen voor-en naschools en op schoolvrije dagen.
De dienst voorziet in de eerste plaats opvang voor kinderen waarvan de ouders omwille van beroepsactiviteiten of door familiale omstandigheden niet of moeilijk kunnen instaan voor de opvang van hun kind(eren).
Kinderen kunnen ook voor enkele dagen per week of enkele uren per dag opgevangen worden.
Tijdelijke en toevallige opvang is ook mogelijk. Voor het kindje is het aan te raden regelmaat in de opvang te voorzien.

WAT IS HET AANBOD

De opvang van de kinderen word verzekerd door (11) enthousiaste onthaalouders in hun eigen huis.
Zij beschikken over de nodige aangepaste infrastructuur en over de nodige pedagogische kwaliteiten om kwaliteitsvolle opvang te kunnen verwezenlijken.

PRIJS

De bijdrage van de ouders wordt berekend naargelang het inkomen, volgens de officiële barema's van Kind en Gezin, geldig in kinderkribben , peutertuinen en diensten voor opvanggezinnen.
Aan gezinnen met meer dan één kind ten laste wordt voor elk kind in de opvang een korting toegestaan.
De effectief te betalen ouderbijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur.
Het toekennen van een sociaal tarief is mogelijk voor gezinnen in een uitzonderlijke financiële situatie.
De opvangbijdrage voor kinderen tot 12 jaar is voor 100% aftrekbaar voor de directe personenbelasting ( met een max.van € 11,20) per dag.
Door de dienst wordt jaarlijks hiervoor een fiscaal attest afgeleverd.

AANVRAAG
 
De aanvraag voor een onthaalouder, gebeurt steeds via de dienstverantwoordelijken, van de dienst voor onthaalouders( DVO) van het OCMW: Ingrid Dupont en Ilse Meeusen.
Ook kandidaat-onthaalouders  kunnen hier steeds terecht voor meer informatie:
DVO, Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde, tel: 03/383.62.18 of 03/340.42.05,
maandag en woensdag van 08.30u. tot 12u. of na afspraak. En elke 1ste maandag van de maand van 18u. tot 20u.
e-mail : kinderopvang@ocmwschilde.be


Printer Friendly