OCMW Schilde
 

Gezinshulp

VOOR WIE ?

Thuishulp wordt geboden aan inwoners van onze gemeente in functie van hun noden; de worden beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek.
Als uit het sociaal onderzoek blijkt dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden niet voldoende is om de lasten op het gebied van persoonsverzorging en huishoudelijke taken zelf te dragen, dan kan een verzorgende (gezins- of bejaardenhelpster) ingeschakeld worden.

 

WAT ?

De dienst biedt persoonsverzorging en huishoudelijke hulp aan met inbegrip van de algemene psycho-sociale en (ped-)agogische ondersteuning en begeleiding, die met deze hulp- en dienstverlening verband houdt.
In concreto gaat het over hulp bij:

 • de huishouding
  • maaltijden en voeding
  • was en strijk
  • naad en verstelwerk
  • dagelijks en wekelijks onderhoud van de bewoonde vertrekken
 • hygiëne en verzorging
  • kraamzorg
  • baby- en kinderverzorging
  • dagelijks en wekelijks toilet
  • verzorgende taken
 • sociale en morele ondersteuning

De gebruikers van de DGAT kunnen gebruik maken van onregelmatige prestaties (tussen 22u00 en 07u00 en tijdens het weekend) indien het gaat om acute zorg (verzorging en maaltijden).

KOSTPRIJS ?

De kostprijs omvat een uurtarifiëring, bepaald volgens vastgestelde bijdrageschalen waarbij rekening gehouden wordt met enerzijds het gezinsinkomen en anderzijds de gezinssamenstelling.

HOE AANVRAGEN ?

U kan beroep doen op de dienst gezinszorg door contact te nemen met de dienstverantwoordelijke, Mevr. Kussé Martine alsvolgt te bereiken:
- op kantoor, gelegen Turnhoutsebaan 67- 2970 Schilde (elke voormiddag)
- telefonisch op het nummer 03 - 340.42.00
- per e-mail: martine.kusse@ocmwschilde.be

 Printer Friendly