OCMW Schilde
 

Toelage

 

VOOR WIE:

Gezinnen of personen die hun hulpbehoevende en mindervermogende bejaarde ouder(s) en / of grootouders opnemen, kunnen bij het OCMW de zogenaamde mantelzorgtoelage aanvragen.

VOORWAARDEN:

- de bejaarde dient ten minste 65 jaar oud te zijn, gehuwden dienen beiden 65 jaar oud te zijn;

-          hulpbehoevenden zijn diegenen die door ziekte, ongeval, handicap of leeftijd onmogelijk zelfstandig kunnen wonen – ter staving hiervan is een attest vereist van de geneesheer en  een sociaal verslag van het  OCMW van Schilde);

-          op hetzelfde adres wonen (dit wil zeggen feitelijk samenleven met het opvangend gezin – ter staving hiervan is een uittreksel uit het bevolkingsregister vereist)

-          mindervermogend zijn (het vermogen van de bejaarde alleenstaande bedraagt max. 15606,71 euro bruto en van een echtpaar max. 18583,81 euro bruto per jaar, te koppelen aan de index.  Deze bedragen zijn gelijk aan de bedragen van de ziekenfondsen om te kunnen genieten van de voorkeursregeling.  Ter staving hiervan

dient een bewijs van WIGW-statuut (ziekenboekje) of een ander bewijs van inkomen te worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag). 

BEDRAG:

De toelage is afhankelijk naargelang u één of beide (groot)ouders helpt.

HOE AANVRAGEN:

Uw schriftelijke aanvraag, met de nodige bewijzen, dient u te bezorgen vóór  december aan het OCMW van Schilde (Sociaal Huis ), Turnhoutsebaan 67, 2970 SCHILDE.

Martine Kussé
tel: 03/340.42.00
e-mail:
martine.kusse@ocmwschilde.be

 Printer Friendly